Garanti

REKLAMATIONSBESTEMMELSER:

Forhandler har inspiceret, afprøvet og hvor det var nødvendigt klargjort ovennævnte vogn og erklærer at ovennævnte vogn i salgsøjeblikket er i driftsmæssig og færdelssikker stand.

Under forudsætning af normalt brug giver forhandler under disse bestemmelser,
Indenfor 6000 km eller 
indenfor 6 måneder.
100% rabat på forhandlers normale udsalgspris for reservedele og reparationer, forhandler må foretage, forudsat at reparationen anses for nødvendig for at ovennævnte vogn er
i driftsmæssig og færdselssikker stand. 

Undtaget er dog reparationer foran-lediget af almindelig slitage samt misbrug og uheld. 

Der ydes ikke erstatning for afsavn
eller andre følgeskader. 

Undtaget af garantien er lakering, dæk, indtræk, elektriske
installationer, ekstraudstyr såsom, tyverialarm, centrallås, radio, m.m. 

På enhver reparation som ønskes udført i henhold til disse bestem-melser skal godkendes af sælger-firmaet og udføres på et anvist værksted.

Køber bekræfter ved sin underskrift, at have gennemlæst ovenstående og er indforstået med ovennævnte reklamationsbestemmelser.